O nas

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki

G. Doman

Przedszkole Nr 142 jest placówką trzyoddziałową, do którego uczęszcza 75 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób w tym 6 nauczycielek, wszystkie posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, pracując w systemie zmianowym. Do pomocy jest jedna woźna, a w grupie dzieci trzyletnich dodatkowo pomoc nauczycielki. Nauczycielki prowadzą grupę od maluchów do ukończenia edukacji przedszkolnej. Pracownicy naszej placówki na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego.

Placówka udziela świadczeń z zakresu opieki, wychowania i edukacji w godzinach 7.00 – 17.00, zgodnie z potrzebami rodziców. Dyżury psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dają rodzicom możliwość uzyskania specjalistycznych konsultacji dotyczących prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym, porad w zakresie wspomagania, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Personel zatrudniony w przedszkolu buduje rodzinną atmosferę wzajemnego współdziałania, wsparcia i bliskości, charakterystyczną dla małych placówek, która sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”. Dzięki takiemu zjednoczeniu wytwarza się w dziecku, a także w jego rodzicach i opiekunach postawa zaufania wobec wszystkich pracowników przedszkola, według zasady „wszystkie dzieci są nasze”.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Głównym celem działalności placówki jest zagwarantowanie wychowankom bezpiecznych warunków dla wspierania szeroko rozumianego rozwoju, poznawania radości płynącej z zabawy, odkrywania przyjemności z poznawania i rozumienia otaczającego ich świata, nauki samodzielności oraz poznawania nowych doświadczeń w codziennym życiu.

Nasze przedszkole zapewnia:

 • całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych salach do zabaw i nauki
 • wysoko kwalifikowaną, doświadczoną, miłą i sympatyczną kadrę pedagogiczną
 • życzliwą, serdeczną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców
 • smaczne i urozmaicone domowe posiłki
 • realizację programu wychowania w przedszkolu
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • systematyczne zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych, dostosowane do poziomu rozwoju, możliwości i zainteresowań dzieci
 • opiekę specjalistów: psychologa, logopedy
 • teatrzyki prowadzone przez agencje teatralne
 • organizowanie uroczystości przedszkolnych (spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty i inne)
 • wycieczki bliższe i dalsze w celach edukacyjnych i poznawczych
 • codzienny pobyt w ogrodzie (za wyjątkiem silnych opadów deszczu, silnego wiatru oraz silnego mrozu)

 

W naszym przedszkolu dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską, życzliwością i sympatią. Staramy się, aby nasze przedszkole było drugim domem dla dziecka.

Script logo