Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 : Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i zespołowa jako forma realizacji treści programowych. Praca z dziećmi uzdolnionymi i wykazującymi opóźnienia w rozwoju psychofizycznym. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
8.00 – 8.30 :

  • zabawy indywidualne i w grupach,
  • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
  • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
  • prace porządkowe w sali,
  • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
  • ćwiczenia poranne.
  • zabawa ruchowa z całą grupą

8.30 – 9.00 : Śniadanie
9.00 – 10.00 : Zajęcia edukacyjne zintegrowane organizowane z całą grupą
10.00 – 10.15 : Drugie śniadanie
10.15 – 10.30 : Przygotowanie do wyjścia na teren ogrodu
10.30 - 11.30 : Pobyt w ogrodzie. Swobodne zabawy z użyciem sprzętów ogrodowych i zabawek. Obserwacje przyrodnicze. Zabawa ruchowa organizowana z całą grupą
11.30 – 11.40 : Porządkowanie zabawek terenowych
11.40 – 12.00 : Przebieranie się w szatni, czynności osobiste i higieniczne
12.00 – 12.45 : Obiad
12.45 – 13.00 : Czynności higieniczne, mycie zębów
13.00 – 14.20 : Odpoczynek poobiedni, zabawy dowolne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia indywidualne, grupowe i wyrównawcze
14.20 – 14.30 : Zabawa ruchowa organizowana z całą grupą
14.30 – 14.35 : Czynności higieniczne
14.35 – 15.00 : Podwieczorek
15.00 – 17.00 : Formy i treści analogiczne jak w poranku

W czasie pandemii obowiązuje zmieniona organizacja pracy każdego z oddziałów, wynikająca z "Procedur bezpieczeństwa".

Zmienione zostały godziny pobytu na placu zabaw:
grupa III: 9.00 – 10.00
grupa II: 10.00 - 11.00
grupa I: 11.00 – 12.00

oraz organizacji obiadu i podwieczorku:
grupa I – wszystkie posiłki w sali dydaktycznej
śniadanie: 8.30 – 9.00
Obiad: 12.00 – 12.30
Podwieczorek: 14.30 – 15.00

grupa II – śniadanie: 8.30 – 9.00
Obiad: 12.00 – 12.30
Podwieczorek: 14.30 – 15.00

grupa III – śniadanie: 8.30 – 9.00
Obiad: 11.30 – 12.00
Podwieczorek: 14.00 – 14.30

Script logo